Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne VRTNO POHIŠTVO so sestavljeni v skladu s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

PODATKI PODJETJA
Medimaj d.o.o.
Mestni trg 11
3210 Slovenske Konjice

Telefon: + 386 (0) 3 57 55 30
Fax.: + 386 (0) 3 57 55 831
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Davčna št.: SI10479856
Matična št.: 2042207000
IBAN: IBAN SI56 0400 1004 7987 247
SWIFT: KBMASI2X

Znesek osnovnega kapitala, iz katerega mora biti razvidno, kolikšen del osnovnega kapitala je vpoklican.

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
št. reg. vpisa SRG 2008/13585

Garancija

Vsi izdelki v prodaji imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko kupec obrne na nas ali pa direktno na proizvajalca. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil proizvajalca ter ob predložitvi kopije računa.  Dolžina roka, v katerem je mogoče uveljavljati garancijo, določa garancijski list ali navodila za uporabo. Izdelek, za katerega potrošnik uveljavlja garancijo potrošnik na lastne stroške pošlje na sedež družbe.

Za bakterijske kulture, hrano ali potrošne dele, kot so sijalke, baterije, akumulatorji, varovalke in nekatere elektronske komponente, garancije ni mogoče uveljavljati.

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) osebju v trgovini, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Naknadnih prijav izven garancijskih napak ali poškodb prodajalec ni dolžen obravnavati, saj pozneje ni možno ugotavljati, če je do napak ali poškodb prišlo pred ali po prevzemu blaga.

V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru ima prodajalec pravico zaračunati uporabo izdelka za čas, ko ga je potrošnik imel v lasti. Najemnina znaša zmanjšanje vrednosti izdelka.

Vračilo blaga

Kupec je ob prevzemu dolžan blago preveriti in morebitne nepravilnosti ali poškodbe takoj sporočiti dostavljalcu ali (ob osebnem prevzemu) pismeno prodajalcu, nato pa se s prodajalcem dogovori za zamenjavo blaga ali vračilo kupnine.

Pri nakupu blaga prek spletne trgovine ima kupec pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga prodajalcu pisno sporoči preko običajne pošte na naš naslov ali po telefaksu + 386 (0) 3 57 55 831, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, v originalni , nepoškodovani embalaži in v nespremenjeni količini na svoje stroške odposlati ali dostaviti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po sporočilu od odstopa pogodbe. Če kupec blago pošilja, mora poskrbeti za primerno zaščito izdelka.

Prodajalec blaga ni dolžen sprejeti, če je blago izven-garancijsko uničeno, pokvarjeno, (delno) izgubljeno, rabljeno ali se je njegova količina zmanjšala, razen, če je bilo blago v takem stanju že pred prejemom in je kupec/prejemnik to takoj sporočil prodajalcu, dostavljalcu ali trgovcu, od katerega je blago prejel. Priložena mora biti kopija originalnega računa. Izven-garancijska vrnitev prejetega blaga prodajalcu v štirinajstih (14) dneh po prejemu, se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri in zaradi vrnitve predmeta nakupa.


Če je kupec ponudniku v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in pogoji poslovanja sporočil, da od pogodbe odstopa in je prejeto blago v zakonskem roku vrnil nepoškodovano, nerabljeno, v originalni embalaži in nespremenjeni količini, mu bo prodajalec vrnil morebitno že plačano kupnino v roku najkasneje 14 dni od prejema odstopa od pogodbe. prodajalec po želji kupca omogoča tudi zamenjavo artikla.

Odveza odgovornosti

Spletna trgovina VRTNO POHIŠTVO deluje po načelu kataloške prodaje. Podatki o dobavi in opisi izdelkov pa so navedeni, ustvarjeni na podlagi informacij s strani dobaviteljev izdelkov in so zgolj informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost trgovine in dobavnih rokov se lahko zgodi, da se lastnosti izdelkov, njihova cena in dobava spremenijo tako hitro, da ne uspemo popraviti podatkov in so izdelki še vedno zavedeni v seznamu spletne trgovine.

V primeru večje spremembe, ki bi vplivala na funkcionalnost, ceno ali druge pomembne lastnosti naročenega izdelka, bo prodajalec kupca o tem obvestil. Kupec ima pravico naročilo preklicati, zamenjati za drug izdelek ali pa izdelek izločiti iz naročila v primeru da je naročil več izdelkov.

Pritožbe in spori

V primeru težav se kupec s spletno trgovino Medimaj lahko poveže telefonsko na telefonsko številko + 386 (0) 3 57 55 30 ali 070 453 333 ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pritožba se odda preko  e-poštnega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko priporočene pošte. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v osmih (8)dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno in tudi hitro. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spletna trgovina VRTNO POHIŠTVO se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi družba Medimaj d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba Medimaj d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
Platforma je na voljo potrošnikom na spodnji povezavi:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Izdelki "po naročilu"

Za izdelke višjega visokega cenovnega razreda, izdelke ki se prodajajo izjemno redko in izdelke, ki se pri proizvajalcu/dobavitelju naročajo in so narejeni nestandardno, prodajalec in kupec dogovarjata rok dobave, način plačila in dostavo.

Avtorske pravice

Vsi članki, vodniki po nakupih in slikovno gradivo ter opisi izdelkov so last njihovih avtorjev in se jih brez dovoljenja ne sme razmnoževati.

Prodajalec ne odgovarja za pravopisne, cenovne ali tekstovne napake. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Vse slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelkov.

Splošne pogoje spletne trgovine vrtno pohištvo lahko tudi shranite na svoj računalnik. Kliknite povezavo